• مجمع انتخاباتی هیأت وزنه برداری قزوین برگزار شد

    مجمع انتخاباتی هیأت وزنه برداری قزوین برگزار شد

    مجمع انتخاباتی هیأت وزنه برداری استان قزوین با حضور اعضا و نایب رئیس فدراسیون در روزهای پایانی سال برگزار شد.  صبح امروز مجمع انتخاباتی هیأت وزنه برداری استان قزوین برگزار شد و اعضای حاضر، رئیس این هیأت ورزشی را انخاب کردند. مرتضی محمدی تنها کاندیدای حاضر برای پذیرش ریاست هیأت وزنه برداری بود که توانست