• ۲۵ تیم اختصاصی عهده دار بازرسی از واحدهای ارائه دهنده خدمات استان هستند

    ۲۵ تیم اختصاصی عهده دار بازرسی از واحدهای ارائه دهنده خدمات استان هستند

    معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۵ تیم به صورت اختصاصی و مشترک با سایر ادارات مرتبط، عهده دار نظارت و بازرسی از واحدهای ارائه دهنده خدمات هستند. مریم کوشکی با اشاره به با آغاز برنامه سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اظهار داشت: با توجه به مصادف شدن ماه مبارک رمضان با تعطیلات نوروز،