• ترویج فرهنگ تعاون و تقویت تعاونی‌ها منجر به توسعه و اشتغال می‌شود

    ترویج فرهنگ تعاون و تقویت تعاونی‌ها منجر به توسعه و اشتغال می‌شود

    به گزارش ایلنا، سید فرهاد ناصری نیا در نشست با راهبر تشکیل تعاونی‌ها در رومشکان بر جذب و مشارکت همه شهروندان در تشکیل تعاون تاکید کرد و اظهار داشت: فرهنگ همکاری و انجام برخی امور جمعی از زمان‌های بسیار دور در میان مردم ما بوده و این فرهنگ همان تعاون است که با استفاده از