• گردشگری دارای بیشترین فرصت سرمایه گذاری در استان البرز است

    گردشگری دارای بیشترین فرصت سرمایه گذاری در استان البرز است

    به گزارش ایلنا از البرز، یحیی دارایی با اشاره به اینکه استان البرز به عنوان استانی ۴ فصل فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی به خصوص در زمینه گردشگری دارد، اظهار کرد: با توجه  انجام طرح مطالعاتی موسوم به طرح جامع گردشگری، ۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری احصا شد تا در اطلس سرمایه‌گذاری وزارتخانه و استان البرز بارگذاری شوند.